هر روز!
هر روز!

سلفی جنیفر لوپز با شلوار جین پاره اش : سلفی

سلفی جنیفر لوپز با شلوار جین پاره اش : سلفی

سلفی جنیفر لوپز با شلوار جین پاره اش
: سلفی جنیفر لوپز با شلوار جین پاره اش
: سلفی جنیفر لوپز با شلوار جین پاره اش
جنیفر لوپز خواننده و بازیگر سرشناس با انتشار عکس هایی صفحه شخصی اش را بروز کرد.
به گزارش : در اولین عکس این خواننده 47 ساله در پشت صحنه یکی از برنامه هایی که در آن شرکت کرده بود, عکس سلفی گرفته است.
در عکس دوم جنیفر لوپز در هواپیما در کنار دختر و پسرش دیده می شوند که مشغول خواندن کتاب می باشند.
جنیفر لوپز و شلوار جین پاره اش

 
جنیفر لوپز در کنار فرزندانش درحال کتاب خواندن


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید