هر روز!
هر روز!

سندرم ری در کودکان چیست؟ سندرم ری نادر است،

سندرم ری در کودکان چیست؟ 
 
 سندرم ری نادر است،

سندرم ری در کودکان چیست؟

سندرم ری نادر است، اما گاهی شدید می شود و موجب مرگ در کودکان و نوجوانان می گردد.

این سندرم موجب ورم مغز و کبد می گردد. کودکان مبتلا دچار استفراغ و تغییرات روحی می شود. این بیماری می تواند خود به خود بهبود یابد و یا به مرحله کما و مرگ بیانجامد.
 
علل
دلیل این سندرم نامشخص است. اما محققان مشخص کرده اند که برخی عفونت های ویروسی و استفاده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید