هر روز!
هر روز!

سنگ‌نگاره فتحعلی‌شاه (چشمه علی) سنگ نگاره فتحعلی‌شاه یا نقش‌برجسته چشمه

سنگ‌نگاره فتحعلی‌شاه (چشمه علی) سنگ نگاره فتحعلی‌شاه یا نقش‌برجسته چشمه

سنگ‌نگاره فتحعلی‌شاه (چشمه علی)
سنگ نگاره فتحعلی‌شاه یا نقش‌برجسته چشمه علی واقع در چشمه علی شهرری یکی از کتیبه‌های فتحعلی شاه قاجار است که به دستور او احداث شده‌است، این کتیبه بر روی دیواره چشمه علی قرار دارد. این چشمه در شمال شهرری و در کنار پارک چشمه علی و زیر باروی ری قرار دارد. فتحعلی شاه که زمان پیش از پادشاهی خویش را در شیراز گذرانده بود، با دیدن نقش برجسته‌های آن دیار، سه نفر به نام‌های حجارباشی، نقاش باشی و معمارباشی را مسئول ساخت این کتیبه به همراه کتیبه‌ای مشابه، در تنگه واشی فیروزکوه کرد.
سنگ‌نگاره چشمه‌علی شهرری
کتیبه فتحعلی شاه قاجار (چشمه علی) و باروی ری
تصویری از دوران محمدشاه قاجار از حجاری دیگری که الان ناموجود است.
نمای نزدیک
نوشته حکاکی شده در دور کتیبه
نوشته حکاکی شده در دور کتیبه
دو نفر درباری قاجار
فتحعلی شاه قاجار
فتحعلی شاه قاجار نشسته بر تخت
فتحعلی شاه قاجار نشسته بر تخت
شکاف و فرسایش
یک درباری قاجار به همراه خدمتکارش
نمای کلی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید