هر روز!
هر روز!

سهم صدای آمریکا از بودجه 2013 در بودجه ی

سهم صدای آمریکا از بودجه 2013 
 
 در بودجه ی

سهم صدای آمریکا از بودجه 2013

در بودجه ی مالی سال 2013 مواردی چون برنامه ‌ریزی؛ کاهش و جابجایی کارکنان صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد، رادیو آسیای آزاد، شبکه‌ های خاورمیانه، دفتر برنامه ی کوبا و دفتر بین ‌المللی برنامه‌ های تلویزیونی و نیز بازسازی عملیات ‌ها در نظر گرفته شده است.


شورای دولتی پخش برنامه‌ های رادیویی و تلویزیونی آمریکا (BBG) اخیراً دست به انتشار درخواست بودجه ی مالی سال 2013 خود زده که شامل یک سری تمهیدات استراتژیک برای پیشبرد مأموریت اصلی خود و رودر رویی با چالش ‌های محیط‌ های رسانه‌ ای جهان می ‌باشد. این شورا که وظیفه ی اصلی آن ساخت برنامه‌ های رادیویی و ت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید