مسیر سبز
مسیر سبز

سه سمبل شبهای کریسمس آلمان +عکس خبرآنلاین: پایتخت آلمان در

سه سمبل شبهای کریسمس آلمان +عکس 
 خبرآنلاین: پایتخت آلمان در

سه سمبل شبهای کریسمس آلمان +عکس
خبرآنلاین: پایتخت آلمان در شبهای کریسمس مزین به سمبل چلچراغ و باران و گنبد نورانی شده و به گفته مردم برلین احساس آرامش خاصی هنگام راه رفتن در خیابان به انسان می دهد.

این آرامش را قطعا شما نیز هنگام دیدن تصاویر پیدا خواهید کرد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید