اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

سولماز عباسی هم برنز گرفت به گزارش ""، سولماز عباسی

سولماز عباسی هم برنز گرفت به گزارش ""، سولماز عباسی

سولماز عباسی هم برنز گرفت
به گزارش ""، سولماز عباسی که دیروز در قالب تیم روئینگ چهار نفره بانوان مدال برنز گرفته بود، امروز و در روئینگ سبک تک نفره موفق شد صاحب مدال برنز شود تا دومین مدالش در بازیهای آسیایی را بر گردن بیاویزد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید