اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

سپیده توکلی در پرتاب وزنه هفتگانه دوم شد سپیده توکلی،

سپیده توکلی در پرتاب وزنه هفتگانه دوم شد سپیده توکلی،

سپیده توکلی در پرتاب وزنه هفتگانه دوم شد
سپیده توکلی، ملی پوش هفت گانه ایران در بخش پرتاب وزنه به رقابت با حریفان خود پرداخت. به نقل از فارس، وی در پرتاب اول خود وزنه را 12 متر و 62 سانتی متر پرتاب کرد و پرتاب‌های دوم و سوم وی نیز رکورد 12 متر و 43 سانتی متر و 12 متر و 54 بود. وی با رکورد 12 متر و 62 سانتی متر در این بخش در جایگاه دوم ایستاد. پرتابگر ازبکستانی در رده نخست ایستاد. توکلی تاکنون 702 امتیاز را کسب کرده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید