اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

سیاسی: رحیمی تصمیم را اجرا نکند باید برود به گزارش

سیاسی: رحیمی تصمیم را اجرا نکند باید برود به گزارش

سیاسی: رحیمی تصمیم را اجرا نکند باید برود
به گزارش ""، سیاسی گفت: ما فکر کردیم که با ادامه حضور دایی شانس قهرمانی را از دست می‌ دهیم و به این دلیل تغییرات را انجام دادیم. دایی یک اسطوره ملی است و حق و حقوق ایشان باید به طور کامل پرداخت شود اگرچه من نمی دانم این مبلغ چقدر است. او ادامه داد: فعلا تصمیمی برای عزل آقای رحیمی نداریم اما اگر ایشان تصمیم هیات مدیره را اجرایی نکنند ایشان هم باید بروند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید