اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

سید صالحی: صادقی دوست من است سید مهدی سید

سید صالحی: صادقی دوست من است سید مهدی سید

سید صالحی: صادقی دوست من است
 سید مهدی سید صالحی در مورد اینکه صادقی اعلام کرده «اینکه چه کل کلی در زمین بین آنها رد و بدل شده را از او بپرسند»، گفت: چه چیزی را باید بیان کنم؟ وقتی توپ بیرون می‌رفت برای اینکه وقت تلف شود استقلالی‌ها متأسفانه دنبال توپ نمی‌رفتند. به گزارش فارس، وی افزود: امیرحسین صادقی به من می‌گفت تو سلطان فوتبال ایران هستی و به طرف من بیا که از این حرف او خیلی تعجب می‌کنم. البته امیرحسین رفیق من است و همه چیز تمام شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید