هر روز!
هر روز!

سیرک جالب بدون حیوان در تهران + عکس : سیرک

سیرک جالب بدون حیوان در تهران + عکس : سیرک

سیرک جالب بدون حیوان در تهران + عکس
: سیرک جالب فاقد حیوان در تهران + عکس
: این سیرک جهت احترام به حقوق حیوانات در مجموعه خود از هیچگونه حیوانی استفاده نمیکند که این در نوع خود بی نظیر است.
 
به گزارش :  سیرک بین المللی آفتاب فاقد استفاده از حیوانات و با هدف حمایت از حقوق حیوانات در مجموعه پارک ارم تهران برگزار شد.
 
سیرک بین المللی آفتاب


سیرک بین المللی آفتاب


سیرک بین المللی آفتاب


عکس از سیرک بین المللی آفتاب

سیرک بین المللی آفتاب در تهرانسیرک بین المللی آفتاب در پارک ارم

عکس از سیرک بین المللی آفتاب


برکزاری سیرک فاقد حیوانات

سیرک بین المللی آفتاب

عکس از سیرک بین المللی آفتاب


تصاویری از اجرایر سیرک بین المللی آفتاب
<imgسیرک xwidt=”500″ src=”http://uc.persianv.com/up3/images/y9hwvoa9baz0v1rvxvl7.jpg” alt=” سیرک بین المللی آفتاب”> 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید