مکان یار
مکان یار

سینما بهمن(سینما کاپری) (سینما کاپری) آدرس: ایران - تهران - تهران

سینما بهمن(سینما کاپری) (سینما کاپری) آدرس: ایران - تهران - تهران

سینما بهمن(سینما کاپری) (سینما کاپری)
آدرس: ایران - تهران - تهران ضلع شمال شرقی میدان انقلاب

سینما بهمن دو سالن با گنجایش های ۵۹۰ و ۵۸۰ صندلی دارد.
سینما بهمن در مجاورت دانشگاه تهران میزبان سینما دوستان زیادی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید