مکان یار
مکان یار

سینما فلسطین (سینما گلدن سیتی) (سینما گلدن سیتی) آدرس: ایران

سینما فلسطین (سینما گلدن سیتی) (سینما گلدن سیتی) آدرس: ایران

سینما فلسطین (سینما گلدن سیتی) (سینما گلدن سیتی)
آدرس: ایران - تهران - تهران میدان فلسطین، خیابان طالقانی، نبش خیابان سبا

دارای سه سالن نمایش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید