هر روز!
هر روز!

شارژ ابتدایی 12 ساعت غلط یا درست؟! : شارژ ابتدایی

شارژ ابتدایی 12 ساعت غلط یا درست؟! : شارژ ابتدایی

شارژ ابتدایی 12 ساعت غلط یا درست؟!
: شارژ ابتدایی 12 ساعت غلط یا درست؟!
: اگر امروز به بازار بروید و برای خرید یک گوشی یا تبلت اقدام نمایید فروشنده بعد از خرید به شما درباره شارژ اولیه توضیحاتی میدهد که باید حتما 12 ساعت برای شارژ اولیه دستگاه خود را به برق متصل نمایید. این روش برای باطری های امروزی نیست و دیگر کارایی ندارد در این باره مطلبی اماده کردم که برای شما دوستان محترم میگذارم. الف-باطریهای نیکل کادمیوم
به گزارش : اینها د

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید