مطالب جالب!
مطالب جالب!

شباهت خانم های محترم به بعضی وسایل (طنز باحال) ♦

شباهت خانم های محترم به بعضی وسایل (طنز باحال) 
 ♦

شباهت خانم های محترم به بعضی وسایل (طنز باحال)
♦ زنها مثل سكوت هستند با كوچكترین حرفی می شكنند.
♦ زنها مثل چراغ راهنمایی هستند هر چقدر هم با آنها حرف بزنی باز هم مرتب رنگ عوض می كنند.
♦ زنها مثل تخت خوابگاه هستند نو و تازه هایشان كمیابند و كهنه هایش هم سرو صدا زیاد می كنند.
♦ زن ها مثل الكل هستند دیر بجنبی همه شان می پرند.
♦ زنها مثل ظرف سفالی هستند بدون رنگ و لعاب جلوه ای ندارند.
♦ زنها مثل كامپیوتر هستند یك بار خودش را میگیری و یك عمر لوازم جانبی آنرا.
♦ زنها مثل كیك خامه ای هستند با نگاه اول آب از لب و لوچه آدم آویزان میشود اما كمی بعد دل آدم را میزند.
♦ زنها مثل بچه ها هستند تا وقتی كه ساكتند خوبند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید