مکان یار
مکان یار

شبستر آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - شبستر‎ شبستر م&#1

شبستر آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - شبستر‎ شبستر م&#1

شبستر
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - شبستر‎

شبستر مرکز شهرستان شبستر از مناطق حاصلخیز و سرسبز آذربایجان به شمار می رود که در ۶۰ کیلومتری شمال غرب تبریز و بر سر راه تبریز، سلماس و در مسیر خط آهن تبریز ترکیه واقع شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید