هر روز!
هر روز!

شبیه سازی جهان با استفاده از ۲ تریلیون ذره دیجیتالی

شبیه سازی جهان با استفاده از ۲ تریلیون ذره دیجیتالی

شبیه سازی جهان با استفاده از ۲ تریلیون ذره دیجیتالی
: شبیه سازی جهان با استفاده از ۲ تریلیون ذره دیجیتالی
به گزارش دیلی میل، این محققان فهرستی از حدود ۲۵ میلیارد کهکشان مجازی را با استفاده از دو تریلیون ذره دیجیتالی تهیه کردند.
به گزارش : این فهرست برای کالیبره کردن آزمایشاتی به کار خواهد رفت که بر روی ماهواره “اوکلید”(Euclid) و به صورت آنبُرد انجام خواهند شد؛ قرار است این ماهواره سال ۲۰۲۰ با هدف بررسی ماهیت جهان تاریک به فضا پرتاب شود.
شبیه سازی نوین توسط دانشمندان دانشگاه زوریخ انجام شد و تکمیل آن سه سال زمان برده است. آنها کدی را به منظور توصیف دقیق دینامیک ماده تاریک و شکل گیری سازه های بزرگ جهان تولید و بهینه کردند.
حدود پنج درصد جهان شامل ماده ای حاوی ذرات اتمی و زیراتمی است و ۹۵ درصد دیگر آن از جهان تاریک تشکیل شده است.
۲۳ درصد این جهان تاریک را ماده تاریک تشکیل می دهد که به طور مستقیم توسط تلسکوپ ها قابل مشاهده نیست اما به خاطر اثرات گرانشی آن روی ماده مرئی، منجمان از وجود آن اطمینان دارند.
۷۲ درصد دیگر جهان تاریک شامل انرژی تاریک است و این انرژی ناشناخته در تمامی فضا وجود دارد و جهان را بسط می دهد.
به گفته محققان، کدی که آن ها تولید کردند برای استفاده بهینه از قدرت پردازش ابررایانه های مدرن مانند ابررایانه “پیز داینت” (Piz Daint) در “مرکز ملی محاسبات سوییس” (CSCS) طراحی شده بود.
این کد به مدت ۸۰ ساعت توسط رایانه پردازش شد و جهانی مجازی حاوی دو تریلیون ماکروذره را تولید کرد؛ این ذرات نمایانگر ماده تاریک هستند که از آن فهرستی حاوی ۲۵ میلیارد کهکشان مجازی استخراج شد.
محاسبات دانشمندان همچنین شکل گیری تراکمات کوچک ماده موسوم به “هاله های ماده تاریک” را شبیه سازی کرد؛ آن ها معتقدند کهکشان هایی مانند کهکشان راه شیری در چنین هاله هایی شکل می گیرند.
ماهیت انرژی تاریک یکی از معماهای حل نشده در علم مدرن است و فقط از طریق مشاهده غیرمستقیم می توان از آن رمزگشایی کرد.
زمانی که ماهواره “(Euclid) “اوکلید نور میلیاردها کهکشان را در نواحی بزرگ تر آسمان شکار کند، منجمان انحراف های ظریف ناشی از انکسار نور کهکشان های پس زمینه توسط ماده تاریک نامرئی را محاسبه خواهند کرد.
فهرست کهکشانی شبیه سازی نوین به بهینه کردن استراتژی مشاهده ای ماهوارهEuclid  کمک خواهد کرد و اشتباهات آن را پیش از آغاز سفر شش ساله اش به فضا در سال ۲۰۲۰ به حداقل خواهد رساند.
دانشمندان از داده های این سامانه برای کسب اطلاعات نوین در مورد ماهیت انرژی تاریک مرموز استفاده خواهند کرد و امیدوارند با استفاده از این داده ها فیزیک نوینی فراتر از “مدل استاندارد” کنونی را شناسایی کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید