هر روز!
هر روز!

شب سوم محرم: یادآور حضرت رقیه : شب سوم محرم:

شب سوم محرم: یادآور حضرت رقیه : شب سوم محرم:

شب سوم محرم: یادآور حضرت رقیه
: شب سوم محرم: یادآور حضرت رقیه
: شب سوم محرم: یادآور حضرت رقیه
: شب سوم: حضرت رقیه(س)
به گزارش : رقیه(س) دردانه سه ساله حسین بن علی(ع) است. نام مبارک او در بعضی از کتاب های تاریخی و مقاتل نقل شده است و برخی دیگر مانند ریاض الاحزان از او با نام فاطمه صغری یاد کرده اند. رقیه(س) در روز سوم صفر سال 61ه ق در سفر اهل بیت به شهر شام از دنیا رفته است. شاید نام گذاری روز سوم محرم به نام این بانوی کوچک به این انگیزه بوده که در گرماگرم عزاداری دهه اول، از مظلومیت او یادی شود.
حضرت رقیه الگوی تربیت صحیح است. با تدبر در جملات کوتاهی که او هنگام دیدن سر ب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید