هر روز!
هر روز!

شخصیت های وسواسی را قبل ازدواج بشناسید شخصیت های وسواسی

شخصیت های وسواسی را قبل ازدواج بشناسید 
 شخصیت های وسواسی

شخصیت های وسواسی را قبل ازدواج بشناسید
شخصیت های وسواسی را قبل ازدواج بشناسید : شخصیت های وسواسی را قبل ازدواج بشناسید
: شخصیت های وسواسی را قبل ازدواج بشناسید
یران :مشکل بزرگ وسواس، وقت کشی در زمانه ای است که هیچ کس وقت ندارد.‎
بنا به گزارش : 45 دقیقه است که کنار خیابان توی ماشین نشسته اید تا از خانه بیرون بیاید، تازه نامزد کرده اید و هنوز رودربایستی های تان سر جایش است. کلافه اید اما خودتان را با زمین و آسمان مشغول می کنید و منتظر می مانید تا بالاخره در خانه را می بندد و با لبخند می آید. می خواهید بپرسید کدام گوری. . . ؟ اما با کمال ادب می گویید: «خوبی؟» می گوید: «خوبم، ببخشید معطل شدی. داشتم می اومدم!» و در همین لحظه نامبارک است که زنجیره انتظارکشیدن های بعدی تان تشکیل می شود. تازه این همه اش نیست. دقت که می کنید، می بینید در تابستان و زمستان دستکش به دست دارد، از دستگیره در و کثیفی اش در حد مواجهه با موش و هوو، می ترسد! گاهی اوقات خرافاتی هم می شود و یک چیزهایی را می شمارد. چیزی نمی گذرد، درهمین روزهای خاطره ساز نامزدی می فهمید همان کسی که سلیقه، تمیزی و براقی درحد متالیکش در ابتدا خوشحال تان کرده بود، واقعیت ناخوشایندی را درخانه پدری اش پنهان کرده است. نامزد عزیزتر از جان تان وسواس دارد. شناخت و بررسی انواع شخصیت های وسواسی پیش از ازدواج زندگی فست فودی و وسواس؟ امروزه در دنیای علم، دیگر دهم های ثانیه هم مهم هستند. در زندگی روزمره هم سال هاست فست فود ها آمده اند تا یادآوری کنند انسان برای هیچ کاری وقت کافی ندارد حتی برای رساندن آب و غذا به خودش! در چنین شرایط تند و تیزی فرد وسواسی در خودش گیر کرده است. او دوست دارد برای بار هزارم دست هایش را آب بکشد، جانماندن کلید خانه را بررسی کند؛ پول های کیفش را از تراول تا سکه های صد تومانی مرتب کند و ده ها مورد دیگر. رفتارهای وقتگیر و تشریفاتی اش خیلی مواقع باعث می شود تا از اصل مطلب جا بماند. هنوز در حمام است که شروع ساعت کاری می گذرد و چیزی به کنکور نمانده که دارد رنگ خودکارهایش را ست می کند. مشکل بزرگ وسواس، وقت کشی در زمانه ای است که هیچ کس وقت ندارد ضمن اینکه تا وقتی مشکل بزرگ وسواس روی تمیزی و تکرار باشد، برای کارهای مهم ترش تمرکزی نخواهد داشت. سراغ من اگر می آیید، دست و رو شسته بیایید! فرد وسواسی گاهی اطرافیانش را به انجام کارهایی که واجب می داند، وادار می کند یا با دقت ها و سختگیری های بیش از حدش دیگران را آزار می دهد. مهمانان در آستانه در ایستاده اند تا مجوز ورود صادر شود ! آنها باید به صف بایستند؛ کفش های شان را از پا خارج کنند و با احتیاط دمپایی رو فرشی هایی را که از نظر صاحبخانه تمیز هستند، بپوشند. این خوان که گذشت باید همه از دم با صابون دست های شان را بشویند بعد هم مواظب باشند مبادا یک قطره آب از دست ها روی موزاییک کف دستشویی بریزد و جایی را خیس کند. این سلسله مراتب خسته کننده باعث می شود که فرد وسواسی در روابط خانوادگی و اجتماعی اش دچار مشکل شود و خیلی از دوستان، عطای دیدار با او را به لقایش ببخشند. پس اگر فردی اجتماعی هستید با وسواسی ها دچار مشکل خواهید شد. مبادا آدم بکشم! افراد وسواسی بدون اینکه بخواهند در ذهن شان افکار مزاحمی شکل می گیرد به طور مثال گاهی دارای افکار خشونت آمیز هستند و فکر می کنند مبادا کسی را با چاقو بکشند؛ این فکر، ناخودآگاه آغاز می شود و آنقدر ادامه می یابد که فرد وسواسی برای جلوگیری از قتل و کشتن اشخاص غریبه یا خودی، دیگر دست به چاقو نمی زند که هیچ، هر چه چاقو و قیچی و وسیله تیز باشد، از خودش دور می کند.

فرد وسواسی در روابط خانوادگی و اجتماعی اش دچار مشکل می شود‎
وسواس لیز! بعضی از افراد وسواسی به آلودگی، خیسی و کثیفی به شدت حساس هستند. به طور نمونه نامزدتان را می بینید که در حد کنده شدن پوست دست هایش آنها را با صابون بارها می شوید؛ کیف دستی، مداد و خودکار را هم شاید بشوید. از همه چیز چندشش می شود حتی از ترشحات بدن خودش. حمام رفتنش به اندازه انجام دقیق ترین کارها وقت و حوصله می برد. به طورکلی دائم در حال شست وشو و غسل دادن است. چنین فردی اگر به هر دلیلی لباسش کثیف یا نجس شود یک لحظه تا برطرف شدن این مشکل آرام نمی گیرد. مجبورتان می کند 200 کیلومتر را با حداکثر سرعت برای کشف آب در بیابان گاز بدهید چون اگر به هر نحوی نجس شود، اضطراب می گیرد و به همین دلیل نمی تواند از هیچ چیز دیگری لذت ببرد حتی سفر. در این نوع وسواس، فرد بدون دستکش به دستگیره ها دست نمی زند اگر هم بزند حتما آستینش را حائل می کند! از دست شویی رفتن به دلیل احتمال نجس شدن اجتناب می کند. خیس شدن را دوست ندارد و چه بسا تا آخر عمرش پایش را در استخر نگذارد و خلاصه فرد وسواسی پر از نکن نکن است. مسوولیت شما را می پذیریم در شرایطی که یکی از معضلات جامعه ما عدم مسوولیت پذیری افراد است، فرد وسواسی تعهد و مسوولیت پذیری افراطی دارد. او به دلیل ترس از اتفاقات فاجعه آمیز به طور بیمارگونه ای همه چیز را کنترل و بررسی می کند؛ مثلا شیرگازرا ازترس آتش سوزی بارها می بندد و بسته بودنش را کنترل می کند. از ترس دزد در خانه را بارها قفل می کند و بعدباز هم کنترل می کند که قفل شده باشد ! گزارش کاری اش را صد بار می خواند تا غلط املایی و انشایی نداشته باشد. به طور کلی در ذهنش اضطراب وقوع فاجعه، قدم می زند و برای همین به شدت کنترل گر است.
تابلو را نیم میلی متر به چپ بچرخان از نظر نامزد وسواسی شما هر چیزی باید درست سر جای خودش باشد. او گلدان را با دقت درست در مرکز میز می گذارد و با وسواس خاص و دقت عجیبی می گوید تابلو روی دیوار چند میلی متر کج شده و باید صافش کرد! از آن طرف دارید بی خیال چای تان را می خورید که فریاد می کشد. در حالی که چشمان تان از حدقه بیرون زده، می گوید: «حواستو جمع کن، لیوانو گذاشتی روی میز، بذار تو زیر ل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید