مسیر سبز
مسیر سبز

شرط مصر برای ازسرگیری روابط با ایران خبرگزاری ایسنا:

شرط مصر برای ازسرگیری روابط با ایران
خبرگزاری ایسنا:  محمد کامل عمرو، وزیر امورخارجه پیشین مصر در گفت‌وگو با روزنامه‌ مصری «الاهرام» گفت: ما خواهان روابطی خوب با همه کشورها از جمله ایران هستیم و ازسرگیری روابط با ایران بر اساس چارچوب‌های ویژه امنیت ملی را امری مطلوب تلقی می‌کنیم.

او افزود: آنچه که به امنیت خلیج (فارس) لطمه وارد کند، به امنیت‌ملی مصر لطمه وارد می‌کند. از این‌رو این مساله برای ما تنها به مرزهای مصر چه شرق و چه غرب آن محدود نمی‌شود بلکه خلیج (فارس) را نیز در برمی‌گیرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید