مدرسه عالی کسب و کار ماهان
خوشحالخوشحال
مدرسه عالی کسب و کار ماهان

شروع روز دوم ، همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و

 لینک
شروع روز دوم ، همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و

شروع روز دوم ، همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار بعد از قرائت قرآن کریم وخواندن سرود ملی

برای مشاهده لحظه به لحظه همایش به صفحه تویتر ما مراجعه نمایید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید