هر روز!
هر روز!

ششمین شیرجه کاسینی در میان حلقه های زحل : ششمین

ششمین شیرجه کاسینی در میان حلقه های زحل : ششمین

ششمین شیرجه کاسینی در میان حلقه های زحل
: ششمین شیرجه کاسینی در میان حلقه های زحل
فضاپیمای کاسینی هفته گذشته برای ششمین بار میان زحل و حلقه هایش شیرجه زد. کاسینی این بار مستقیما از لبه درونی حلقه D زحل عبور کرد. در مقایسه با گذر های قبلی کاسینی در فاصله بین زحل و حلقه هایش، این گذر خطرناک ترین آن ها را رقم زد. در این عملیات آنتن بشقابی شکل کاسینی برای محافظت از فضاپیما همانند سپر در جلوی آن قرار گرفت. کاسینی طی اولین گذرش میان حلقه های زحل در اردیبهشت ماه همین عملیات را انجام داد. طی گذر این گذر دانشمندان از خالی بود مسیر حرکت فضاپیما اطمینان نداشتند. پس از گذر کاسینی از میان حلقه زحل، برقراری دوباره ارتباطات با فضاپیما بیش از ۱۲ ساعت طول می کشد. محققان بازه ۶ دقیقه ای از بیشترین احتمال برخورد ذرات حلقه ی زحل با کاسینی مشخص کرده اند. طی این ۶ دقیقه ابزار علمی امواج پلاسمایی و رادیویی کاسینی آماده بررسی ابر های پلاسمای تشکیل شده از برخورد ذرات با آنتن کاسینی است. در حالی که تمامی ابزارهای کاسینی توسط آنتن فضاپیما محافظت شده اند، ابزار علمی امواج پلاسمایی و رادیویی بالاتر از دیش کاسینی قرار گرفت. در این گذر مداری خود کاسینی از لبه و میانه حلقه های A و F زحل تصویربرداری کرد. این اطلاعات در بررسی ساختار حلقه های زحل و شناخت تعامل های میان این ذرات ارزشمند است.

به گزارش : همچنین کاسینی به عنوان بخش اول از آزمایش امواج رادیویی، با استفاده از ابزار رادار فضاپیما از لبه ی بیرون حلقه ی A تا حلقه ی C تصویربرداری کرد. کاسینی دو بار دیگر نیز از میان حلقه های درونی زحل عبور می کند. پس از تکمیل تمام ۲۲ گذر کاسینی از میان حلقه های زحل، این فضاپیما به مرحله ی نهایی ماموریت خود خواهد رسید. این مرحله که نمایشی تمام عیار برای هر فضاپیمایی رقم می زند به ماموریت و عمر کاسینی پایان خواهد داد. طی این مرحله کاسینی به سمت جو زحل شیرجه می زند. در حالی که کاسینی به سمت زحل می رود همچنان به ارسال اطلاعات ادامه خواهد داد. ارسال اطلاعات تا از دست رفتن ارتباطات یا از بین رفتن فضاپیما ادامه دارد. دانشمندان در این مرحله نه تنها اطلاعات مهم و فراوانی از ساختار و سطح زحل دریافت می کنند، بلکه قمر های زحل را از آلودگی به میکروب های زمینی حفظ می کنند. این اتقای ۲۴ شهریور امسال رخ می دهد. فضاپیمای کاسینی که با همکاری ناسا و سازمان فضایی اروپا ساخته شده از تیر ماه ۱۳۸۳ در مدار زحل قرار دارد. این فضاپیما طی ماموریت خود اطلاعات ارزشمندی از زحل و قمر های آن گردآوری کرده است و با آخرین مرحله از ماموریت خود اطلاعات بی نظیری از جو زحل به دست می آورد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید