هر روز!
هر روز!

شش مشکل خفه کننده‎ی اقتصاد چین : شش مشکل خفه

شش مشکل خفه کننده‎ی اقتصاد چین : شش مشکل خفه

شش مشکل خفه کننده‎ی اقتصاد چین
: شش مشکل خفه کننده‎ی اقتصاد چین

«هی شینگلیان»، اقتصاددان برجسته‎ی چینی، ساکن امریکا، به شش حوزه که می‎تواند منجر‎به توقف رشد اقتصادی شود، پرداخته است. وی، در یک گردهمایی که در سوم مه توسط موسسه‎ی مالی «شنگلین» در «ونکوور» برگزار شد گفت، شش مشکل عمده وجود دارد- که اگر سه مورد آن را یک کشور دموکراتیک داشته باشد، دولت سرنگون می‎شود- که در‎صورتی که حل نشوند، می‎تواند تأثیر عمیقی بر آینده‎ی اقتصاد چین بگذارد. در این مقاله به&

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید