مطالب جالب!
مطالب جالب!

شعر آموزنده ی سیمین بهبهانی الله اکبر است که

شعر آموزنده ی سیمین بهبهانی 
 الله اکبر است که

شعر آموزنده ی سیمین بهبهانی
الله اکبر است که هر شب، همراه جانِ آمده بر لب آتشفشان به بال شیاطین، کرده‌ست پاره پاره فضا را
از شرع غیر نام نمانده‌ست، از عرف جز حرام نمانده‌ست بر مدعا گواه گرفتم، جسم ترانه قلب ندا را
انصاف را به هیچ شمردند، بس خون بی‌گناه که خوردند شرم آیدم دگر که بگویم، بردند آبروی حیا را
سهراب‌ها به خاک غنودند، آرام آنچنان‌که نبودند کو چاره‌ساز نفرت و نفرین، تهمینه‌های سوگ و عزا را ؟
زین پس کدام جامه بپوشند، بهر کدام خیر بکوشند آنان‌که عین فاجعه دیدند، فخر عمامه ارج عبا را
سجاده تار و پود گسسته‌ست، دیوی بر آن به جبر نشسته‌‌ست گو سیل سخت آید و شوید، سجاده و نماز ریا را
از : سیمین بهبهانی است این شعر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید