بهترین زندگی
بهترین زندگی

شعر بچگانه کوتاه، عید اومده بهاره رفته دیگه زمستونعید اومده

شعر بچگانه کوتاه، عید اومده بهاره
رفته دیگه زمستونعید اومده بهاره
درختِ ما چه شادهپیرهنِ  تازه داره
می‌پیچه توی خونهچهچه‌ شادِ بلبل
درخت ما چه نازهبا پیرهنِ پر از گل.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید