هر روز!
هر روز!

شناخت بیشتر شیشه های دوجداره زندگی ماشینی مولد آلودگی

شناخت بیشتر شیشه های دوجداره 
 زندگی ماشینی مولد آلودگی

شناخت بیشتر شیشه های دوجداره
زندگی ماشینی مولد آلودگی های مختلفی از جمله آلودگی صوتی است که آرامش ساکنان را تحت تاثیر قرار می دهد. خانه هایی که در مجاورت کارخانجات، اتوبان ها، بزرگراه ها، مدارس، ایستگاه های قطار شهری، خیابان های شلوغ و یا در محدوده فرودگاه ها هستند همواره با مشکل سر و صدا مواجهند.


آلودگی های زیست محیطی نیز از دیگر آلودگی هایی ست که گریبانگیر آن دسته از شهروندانی است که در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی کشور سکونت دارند. طوفان شن و گرد و خاک همه ساله مهمان ناخوانده بسیاری از استان های کشور است به گونه ای که اداره جات و مدارس به دلی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید