مطالب جالب!
مطالب جالب!

شناخت درد زایمانی کاذب انقباضات زایمانی کاذب در فواصل نامنظم

شناخت درد زایمانی کاذب
انقباضات زایمانی کاذب در فواصل نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهند. انقباضات زایمانی کاذب از لحاظ مدت و شدت متفاوت هستند، در حالیکه انقباضات واقعی دست کم 30 ثانیه طول می‌کشند و به طور پیشرونده‌ای طولانی‌تر می‌شوند. انقباضات زایمانی کاذب اغلب بدون توجه به این که چه اقدامی انجام دهید، متوقف می‌شوند، اما انقباضات واقعی در حین هر فعالیتی ادامه پیدا می‌کنند. دردهای زایمانی واقعی در بالای شکم شروع می‌شوند و به سوی پایین شکم و اطراف کمر کشیده می‌شوند. در مقابل دردهای زایمانی کاذب معمولا در بخش تحتانی شکم و کشاله‌های ران متمرکز هستند.

پایگاه فرهنگی تفریحی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید