مسیر سبز
مسیر سبز

شوخی شوخی با پاپ هم شوخی؟! +عکس روزگارنو: پاپ در

شوخی شوخی با پاپ هم شوخی؟! +عکس 
 روزگارنو: پاپ در

شوخی شوخی با پاپ هم شوخی؟! +عکس
روزگارنو: پاپ در میان مسیحیان چهره ای مقدس محسوب می شود؛ اما گویی در روزگار عرفی سازی، پاپ هم باید به میان مردم کوچه و بازار بیاید و به سلیقه آنان احترام بگذارد تا بتواند وظیفه اش را به پیش ببرد!برای سال جدید میلادی، هدایایی از قبیل لیوان، عینک دودی، جاسویچی، تی شرت با عکس پاپ به بازار آمده است... و اتفاقا یکی از این هدایا به حدی منشوری است که ما از انتشار عکسش معذوریم؛ اما همه این ها برای هدیه دادن در جشن های سال جدید میلادی به عموم فروخته می شود.

تواضع و فروتنی، ویژگی ای است که رسانه ها از پاپ فرانسیس برجسته کرده اند و این قبیل اقدامات هم این تصویر از او را در ذهن پیروانش تقویت خواهد کرد و به تحکیم پایه های قدرت کلیسای کاتولیک خواهد انجامید.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید