ابوالفضل فتحی آزاد
مو قشنگمو قشنگ
ابوالفضل فتحی آزاد

شوریــده وشیــــدای تواَم، شیرینی رویــــای منی تا به قیامت پایِ

 لینک
شوریــده وشیــــدای تواَم، شیرینی رویــــای منی تا به قیامت پایِ

.
شوریــده وشیــــدای تواَم، شیرینی رویــــای منی
تا به قیامت پایِ تـــــواَم، دیـــن منی؛ دنیــای منی
آقـــای منــــی
وای، با شــهیــــــــــدان تـــــو یا حسیــن
آه،  بر ســر خــــــوان تو یا حســـــــیــــن
باز،  به دلــــــــــــــــم حســرت کــــــربلا
وای کربلا کربلا کربلا

فانی در ذات احــــدی، جان ابـــــوفــاضـــل مددی
عاشق عشـــق ناب تــــواَم، صاحب من؛ ارباب منی
آقـــای منــــی
وای، ســـــاکــــن کربــــلا یا حسیــــــــــن
آه، خــــــــــــاک کــویــت شــفا یا حسیـن
باز،  به دلــــــــــــــــم حســرت کــــــربلا
وای کربلا کربلا کربلا

در شب ظلمت ماه منی، دلیــل عشقـــی، راه مــنی
نماز روحم سوی تو، قبــــله ی من؛ محـــراب منــی
آقـــای منــــی
وای، آییــــنــــــه ی خــــــدا یا حسیـــــن
آه، شهیــــــــــد سر جـــــدا یا حسیــــــن
آه، دلــــیــــــــل عــــــــزت کـــــــــــربــلا
وای کربلا کربلا کربلا

بهشـــــت ارزانی خوبـــــان عالــَــم بهـــشت من تماشای حسیـــــن است
.
شوریده و شیدای تو ام - سیدالشهدا - شهدا - محمود کریمی
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید