هر روز!
هر روز!

شکایت شرکت بهنام پیشرو کیش از فروشنده و خریدار نفت تهران

شکایت شرکت بهنام پیشرو کیش از فروشنده و خریدار نفت تهران

شکایت شرکت بهنام پیشرو کیش از فروشنده و خریدار نفت تهران در دادسرا ثبت شد
شکایت شرکت بهنام پیشرو کیش از فروشنده و خریدار نفت تهران در دادسرا ثبت شد
: شکایت شرکت بهنام پیشرو کیش از فروشنده و خریدار نفت تهران در دادسرا ثبت شد
: شکایت شرکت بهنام پیشرو کیش در دادسرا ثبت شد.
به گزارش : طرفداری- شرکت بهنام پیشرو کیش در پی واگذاری باشگاه نفت به شرکتی دیگر اقدام به شکایت از واگذارکننده و همچین خریدار کرد.
به گزارش فارس، این شکایت کیفری امروز در دادسرا ثبت شد. شرکت بهنام پیشرو کیش که تا کنون بیش از ده میلیارد تومان هزینه کرده است پیش از این نیز اعلام کرده بود در صورت واگذاری باشگاه به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از خریدار و فروشنده شکایت خواهد کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید