هر روز!
هر روز!

شیدا باستانی شیدا باستانی راد مدل استرالیائی و دوست دختر

شیدا باستانی شیدا باستانی راد مدل استرالیائی و دوست دختر

شیدا باستانی
شیدا باستانی راد مدل استرالیائی و دوست دختر فادی ابراهیم، برادر جان ابراهیم، سردسته یکی از گروه‌های خانوادگی تبهکاری کینگز کراس، است. شیدا به تازگی مظنون به توطئه برای قتل جان مارسیس شده است.
درسال 2007 شیدا دانشجوی تیف میدوبنک در رشته رسانه و ارتباطات بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید