هر روز!
هر روز!

شیرین بهار خوزستان نامش را گذاشته اند شیمبار. یعنی شیرین

شیرین بهار خوزستان نامش را گذاشته اند شیمبار. یعنی شیرین

شیرین بهار خوزستان
نامش را گذاشته اند شیمبار. یعنی شیرین بهار. جایی که چهار فصل سالش بهار و سرسبزی و زیبایی است. برای دیدن این بهشت سبز باید به خوزستان بروید. درست در نزدیکی چهارمحال و بختیاری.


شیمبار نقطه‌ای در مرز استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری است که 225 کیلومتری اهواز و 75 کیلومتری مسجدسلیمان قرار گرفته و بخشی از جمعیتش را روستایی‌ها و بخشی را عشایر تشکیل می‌دهند. دشت، مثل یک سبد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید