هر روز!
هر روز!

شیشه تزیینی - ساخت شیشه تزیینی چوب و پروانه یران

شیشه تزیینی - ساخت شیشه تزیینی چوب و پروانه یران

شیشه تزیینی - ساخت شیشه تزیینی چوب و پروانه
یران : 
شیشه تزیینی - ساخت شیشه تزیینی چوب و پروانه : شیشه تزیینی
: شیشه تزیینی
 
آموزش شیشه تزیینی چوب و پروانه
 
بنا به گزارش : برای ساخت این کاردستی به شیشه ، چوب خشکیده ، خزه ، مقوای ضخیم و چسب حرارتی نیاز دارید
 

 
شاخه های خشکیده را در کنار شیشه قرار دهید و به اندازه ای که میخواهید شاخه را ببرید
 

 
شیشه را روی مقوا قرار دهید سپس به اندازه دهانه شیشه روی مقوا را علامت بزنید و ببرید
 

 
با استفاده از چسب حرارتی خزه را روی یک طرف مقوا بچسبانید تا تمام سطح آن پوشیده شود
 

 
به هرتعداد که میخواهید پروانه روی شاخه بچسبانید ، میتوانید از اندازه های مختلف استفاده کنید
 

 
برای پایان کار شاخه را روی خزه بچسبانید سپس دهانه شیشه را با چسب به خزه متصل کنید
میتوانید به جای استفاده از مقوا برای انتهای کار از چوب گرد مناسب با اندازه شیشه استفاده کنید
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید