هر روز!
هر روز!

شینیون ساده باز شینیون ساده باز : شینیون ساده باز

شینیون ساده باز شینیون ساده باز : شینیون ساده باز

شینیون ساده باز
شینیون ساده باز : شینیون ساده باز : مو را براشینگ کرده و از تیزی گوش تا تیزی گوش دیگر بطور افقی مو را مانند شکل جدا کرده و یک دم اسبی زیبا ایجاد کنید . با توجه به حجم موی دم اسبی آن را به دسته های کوچک مساوی تقسیم کنید و تا نصف بلندی مو آن را ببافید و با کش بافت ثابت کنید . بقیه بلندی موی گیس را که بافته نشده با کمی ژل و موس مرتب و صاف نمایید. همانطور که در شکل نشان داده شده است تعداد بافتها پنج تاست می تواند سه یا چهار تایی نیز باشد. این گیس های ی ظریف در ایجاد ستاره های سه پر،چهار پر و یا پنج پر استفاده می شوند.   مانند شکل دو حلقه ی زیبا با رشته های سمت چپ و راست ایجاد کنید. با سنجاق سر طوری آن را ثابت کنید که سنجاق ها دیده نشود. انتهای بافته نشده را می توانید مانند شکل بطور زیبا نمایش دهید.
: شینیون ساده باز
به گزارش : مانند شکل رشته های دیگر رانیز مانند گل پنج پر در آورده و انتهای بافته نشده را همانطور که نشان داده شده است بطور زیبا نمایش دهید .  بطوری که سنجاق ها دیده نشود و از زیبایی شینیون نکاهد.  می توانید از بابلیس نیز استفاده کنید که نتیجه را زیباتر نیز می کند . این هم تصویرکامل این شینیون
و از نیمرخ زیبا و شیک و بسیار ساده .
یا رب ز شراب عشق سرمستم کن / در عشق خودت نیست کن وهستم کن از هر چه ز عشق خود تهی دستم کن / یکباره به بند عشق پابستم کن
سپــاس فراوان از دنیای عزیز
زیبـــا شــو دات کام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید