هر روز!
هر روز!

صادرات آبگوشت به آلمان وانگلیس! صادرات آبگوشت به آلمان وانگلیس!

صادرات آبگوشت به آلمان وانگلیس! 
 صادرات آبگوشت به آلمان وانگلیس!

صادرات آبگوشت به آلمان وانگلیس!
صادرات آبگوشت به آلمان وانگلیس! : صادرات آبگوشت به آلمان وانگلیس!
: صادرات آبگوشت به آلمان وانگلیس!
: به گزارش : طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از 111 تن آبگوشت از کشور صادر شده است.
ماه
کشور مقصد
وزن(ک.گ)
ارزش ریالی
ارزش دلاری
عراق
                  11,102
                1,337,492,000
                  44,200
افغانستان
                      864
                  161,274,586
                   5,314
انگلستان
                   1,310
                    79,456,740
                   2,620
آلمان
                      670
                    40,851,240
                   1,340
افغانستان
                  11,046
                2,068,663,536
                  67,932
امارات متحده عربی
                        10
                      2,103,120
                        69
عراق
                  60,911
                7,523,996,028
                247,047
عراق
                   2,900
                    88,073,000
                   2,900
لبنان
                      7
                  117,287,040
                   3,848
آلمان
                   5,210
                  296,766,910
                   9,601
استرالیا
                   8,400
                  519,288,000
                  16,800
عراق
                   5,508
                  683,983,440
                  22,032
کویت
    

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید