هر روز!
هر روز!

صدور مجوز حضور برخی نمایندگان زن در استادیوم آزادی صدور

صدور مجوز حضور برخی نمایندگان زن در استادیوم آزادی صدور

صدور مجوز حضور برخی نمایندگان زن در استادیوم آزادی
صدور مجوز حضور برخی نمایندگان زن در استادیوم آزادی : صدور مجوز حضور برخی نمایندگان زن در استادیوم آزادی
: صدور مجوز حضور برخی نمایندگان زن در استادیوم آزادی
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس، اظهار کرد: امروز از طرف وزارت ورزش به بنده و برخی دیگر از خانم های نماینده مجلس، اطلاع دادند که مجوزی جهت حضورمان در استادیوم آزادی برای تماشای مسابقه فوتبال ایران و سوریه صادر شده است. اما من همانگونه که در زمان بازی های والیبال هم حضور گزینشی در ورزشگاه را نپذیرفتم، اعلام کردم که مخالف این نحوه برخورد با حضور زنان در ورزشگاه هستم و امروز هم به استادیوم آزادی نخواهم رفت. وی افزود: تا زمانی که دختران این کشور برای دیدن یک بازی مجبورند با پوشش پسرانه و هزار مشکل خود را به ورزشگاه ها برسانند، من به عنوان نماینده این مردم دوست ندارم با یک مجوز خاص در ورزشگاه حاضر شوم و شخصا این نوع برخورد وزارت ورزش با موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها را نمی پسندم.
isna. ir
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید