اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

صفرزاده، سهرابی و حسن‌زاده مدال طلا گرفتند روز دوم سومین

صفرزاده، سهرابی و حسن‌زاده مدال طلا گرفتند 
 روز دوم سومین

صفرزاده، سهرابی و حسن‌زاده مدال طلا گرفتند
روز دوم سومین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان از صبح امروز با مسابقات دو و میدانی در ورزشگاه «بوکیت جلیل» پیگیری شد که با کسب 3 مدال طلا توسط ورزشکاران کشورمان همراه بود. به گزارش فارس ، سینا صفرزاده در 200 متر، محمد سهرابی در پرتاب دیسک و احسان حسن‌زاده در پرتاب وزنه صاحب مدال طلا شدند. در ادامه رقابت های دو و میدانی دونده های ایران به مصاف حریفان خود رفتند که در نخستین ماده سینا صفرزاده در 200 متر به مدال طلا رسید. این دومین مدال طلای صفرزاده در این بازی‌ها بود. او روز گذشته در ماده 100 متر نیز قهرمان شده بود. در پرتاب دیسک و کلاس F55 محمد سهرابی با ثبت رکورد 17 متر و 56 سانتی متر به مدال طلا رسید و قهرمان شد. در پرتاب وزنه و در کلاس F33 احسان حسن زاده با ثبت رکورد 4 متر و 69 سانتی متر به مدال طلا رسید. این دومین مدال طلای حسن زاده بود. او در روز نخست بازی‌ها نیز در پرتاب دیسک به مدال طلا رسیده بود. سومین دوره بازی‌های پارآسیایی جوانان از چهارم آبان در مالزی آغاز شده و تا هشتم همین ماه ادامه دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید