هر روز!
هر روز!

صیغه موقت چیست : صیغه موقت چیست :

صیغه موقت چیست : صیغه موقت چیست 
 :

صیغه موقت چیست
: صیغه موقت چیست
:  
شاید اینها سوالات بسیاری از شما عزیزان باشد آیا عقد یا صیغه موقت باید دارای شرایط خاص باشد برای پاسخ با ادامه مطالب مراجعه کنید.
به گزارش : صیغه موقت چیست؟
صیغه موقت به معنای (ازدواج موقت ) است.صیغه موقت به این معنی است که زن و مردی که با هم ازدواج موقت می کنند، فقط تا زمانی که مدت عقد تمام نشده ، با هم زن و شوهرند . بعد از تمام شدن مدت دیگر زن و شوهر نیستند ،مثلا اگر برای مدت ده روز ازدواج کرده باشند، بعد از ده روز دیگر نسبت به هم محرم نیستند. در ازدواج موقت یا همان صیغه موقت رضایت زن و مرد و خوانده شدن عقد و مشخص کردن مهریه و مدت لازم است.اگر دختر باکره باشد، به نظر بیش تر مراجع معظم تقلید باید از پدرش رضایت بگیرد.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید