مسیر سبز
مسیر سبز

ضربه سر فان‌پرسي روي سکه ضرب شد ورزش سه: ضربه

ضربه سر فان‌پرسي روي سکه ضرب شد 
 ورزش سه: ضربه

ضربه سر فان‌پرسي روي سکه ضرب شد
ورزش سه: ضربه سر ديدني فان پرسي در ديدار لاله هاي نارنجي مقابل اسپانيا در هلند روي سکه ضرب شد.

شهر اوترخت در کشور هلند فقط 6000 هزار سکه يادبود منقش به تصوير رابين فان پرسي ضرب کرده و هر کدام را به قيمت 9.95 يورو خواهد فروخت.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید