هر روز!
هر روز!

طبیب یهودی برای علیاحضرت! بین محافل یهود گفته می‌شود که

طبیب یهودی برای علیاحضرت! 
 بین محافل یهود گفته می‌شود که

طبیب یهودی برای علیاحضرت!
بین محافل یهود گفته می‌شود که پرفسور زوندوک طبیب مخصوص امراض زنان و قابله بین‌المللی برای وضع حمل علیاحضرت ملکه فرح بنا به دستور دربار به تهران خواهد آمد


طبیب یهودی برای علیاحضرت!
موضوع: فعالیت اقلیت یهود
در هفته گذشته نسیم نماینده پارلمان اسرائیل به مدت 24 ساعت به‌طور ترانزیت با بانو و اطفال خود به تهران وارد و در مدت اقامت خود از چند نفر سناتور‌هایی که به اسرائیل رفته بودند و مقامات دولتی دیدن نموده و مذاکراتی به عمل آورده است. دکتر دوریل و ربی مئیر عزری نیز در این ملاقات‌ها با وی بوده‌اند.
روز سه‌شنبه هفته گذشته معاون وزارت کشور اسرائیل به تهران وارد و با مقامات دولتی ایران در مورد روابط سیاسی بین دو کشور مذاکراتی به عمل آورده در این ملاقاتها ربی مئیر عزری و دکتر دوریل در معیت نامبرده بوده‌اند.
بین محافل یهود گفته می‌شود که پرفسور زوندوک طبیب مخصوص امراض زنان و قابله بین‌المللی برای وضع حمل علیاحضرت ملکه فرح بنا به دستور دربار به تهران خواهد آمد وی تاکنون دوبار به تهران آمده و در هر دو نوبت از دریافت وجه خودداری نموده است.
بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع : tebyan.net

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید