هر روز!
هر روز!

طراحی بزرگ ترین موشک جهان توسط روسیه روسیه بزرگ ترین

طراحی بزرگ ترین موشک جهان توسط روسیه روسیه بزرگ ترین

طراحی بزرگ ترین موشک جهان توسط روسیه
روسیه بزرگ ترین موشک جهان را طراحی کرد
به گزارش : آژانس فضایی «روس کاسموس» روسیه از طراحی بزرگ ترین موشک جهان خبر داد. طراحی بزرگ ترین موشک جهان توسط روسیه : طراحی بزرگ ترین موشک جهان توسط روسیه بزرگ ترین موشک جهان این آژانس به دنبال گرفتن تایید دولت برای ساخت این موشک طراحی شده است.
: طراحی بزرگ ترین موشک جهان توسط روسیه
آژانس روس کاسموس سال گذشته تیمی را با هدف ارزیابی پیشنهادهایی برای طراحی یک موشک سنگین ارائه داد.
گفته می شود، پرتابگر طراحی شده قادر به حمل محموله 80 تنی به مدار زمین خواهد بود و در صورت بروز رسانی تا 160 تن را نیز حمل می کند. این سنگین ترین محموله ای خواهد بود که توسط یک موشک منفرد به فضا پرتاب می شود.
این در حالی است که موشک Saturn V ناسا که برای پرتاب فضانوردان آپولو به ماه به کار رفت، دارای توانایی بیشینه حمل 120 تن بود.
بزرگ ترین موشک کنونی روسیه به نام «پروتون» نیز می تواند محموله ای بالغ بر 20 تن را حمل کند.
/ ایسنا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید