مطالب جالب!
مطالب جالب!

طنز بی نظیر اینجا همه باکلاسن… اینجا همه باکلاسن

طنز بی نظیر اینجا همه باکلاسن… 
 اینجا همه باکلاسن

طنز بی نظیر اینجا همه باکلاسن…
اینجا همه باکلاسن هرکس 3 تا زبون مختلف بلدهخونه همه تو جردن و شهرک غرب و اون بالاهاستحتی بالاتر از میدون راه آهن ته ته 20 متری اینجا اگه عکسی بزارن که عابر پیاده داره از چراغ قرمز رد میشه همه dislike میزنن و قانون مدار میشن ولی شاید اون عکسه مال خودشون باشه اینجا سرزمین پـَـَـ نــه پـَـَــــ……… هاستاینجا همه فلسفه بلدن و اکثر آقایون فمنیست میشنولی ساعت 10 شب مامانه بگه برو از سوپر مارکت رب گوجه فرنگی بگیر میگه خودت برو اینجا دختر خوشگلای فوتوشاپی 1000 تا پدر ، مادر، خواهر ، برادر و … دارهولی اون ساده ها 3 تا اد لیست دارن که یکیش خواهرشه 2تای دیگه هم کلاسیشاینجا پسرا اکثرا بدن سازن یا خواننده……دخترا هم كه همه مانكن یا مُدل هستنهمه پول دار با وضعیت های مالی آن چنانی هستندهمه هم همدیگرو دوست دارن و تا میبینن یكی تاراحته یه عالمه واسش دل میسورونن . . . . .  . . . . . . . . . اینجا فیسبوک است همین!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید