مطالب جالب!
مطالب جالب!

طنز غضنفر:برو یه نوشیدنی واسم بگیر… غضنفر:برو یه نوشیدنی واسم

طنز غضنفر:برو یه نوشیدنی واسم بگیر… 
 غضنفر:برو یه نوشیدنی واسم

طنز غضنفر:برو یه نوشیدنی واسم بگیر…
غضنفر:برو یه نوشیدنی واسم بگیر پسرش:كولا یا پپسی غضنفر:كولا … پسرش:دایت یا عادی غضنفر:دایت … پسرش:قوطی یا شیشه غضنفر:قوطی پسرش:كوچك یا بزرگ غضنفر:اصلا نمیخوام واسم آب بیار پسرش:معدنی یا لوله كشی غضنفر: اب معدنی پسرش:سرد یا گرم غضنفر:میزنمتا پسرش:با چوب یا دمپایی غضنفر:حیوووون پسرش:خر یا سگ غضنفر:گمشو از جلوی چشمام پسرش: پیاده یا با دو غضنفر:با هر چی برو فقط نبینمت پسرش:باهام میای یا تنها برم غضنفر:میام میكشمتااا پسرش: با چاقو یا ساطور غضنفر:ساطور پسرش:قربانیم میكنی یا تیكه تیكه غضنفر:خدا لعنتت كنه قلبم وایساد پسرش: ببرمت دكتر یا دكتر رو بیارم اینجا . . . . . . . . . غضنفر مُرد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید