هر روز!
هر روز!

عاقبت استفاده از لنز های رنگی عاقبت استفاده از لنز

عاقبت استفاده از لنز های رنگی عاقبت استفاده از لنز

عاقبت استفاده از لنز های رنگی
عاقبت استفاده از لنز های رنگی : عاقبت استفاده از لنز های رنگی
: عاقبت استفاده از لنز های رنگی
به گزارش متخصص چشم گفت: عفونت های چشمی و زخم قرنیه از شایع ترین عوارض استفاده از لنزهای رنگی است.

عبدالنبی حبیب زاده در گفت وگو با برنا با بیان این مطلب افزود: نبودن محیط مناسب نگهداری از لنز، استاندارد نبودن لنز های رنگی و آگاهی نداشتن از روش های استفاده، موجب عفونت های چشمی می شود.

این متخصص چشم ادامه داد: استریل نکردن لنز ها در هنگام استفاده و همچنین استفاده از لنز های دیگران سبب می شود تا میکروب ها از طریق لنز به فرد دیگری منتقل شود که این مساله بیماری های چشمی را به دنبال خواهد داشت.حبیب زاده افزود: استفاده از لنز های رنگی براساس نوع لنز و نوع استفاده سبب بروز عوارض بین 1 تا 10 درصدی می شود، به طوری که از شایع ترین عوارض استفاده از لنز های رنگی می توان در درجه اول به عفونت های چشمی، کمبود اکسیژن در چشم، ورم و زخم قرنیه اشاره کرد.وی با اشاره به ابن مطلب که کاهش دید از عوارض استفاده نامناسب از لنز های رنگی است، افزود: درمان دیر هنگام عفونت های چشمی و زخم قرنیه موجب کاهش شدید بینایی و حتی در مواردی سبب تخلیه چشم خواهد شد.حبیب زاده تصریح کرد: خارج نکردن لنزها هنگام خواب، سبب بروز خفگی قرنیه شده که این کار نیز موجب زخم شدن و عدم دفاع در برابر میکروب ها می شود./برنا
منبع : ایران مطلب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید