هر روز!
هر روز!

عامل اصلی مرگ این مادران باردار! عامل اصلی مرگ این

عامل اصلی مرگ این مادران باردار! عامل اصلی مرگ این

عامل اصلی مرگ این مادران باردار!
عامل اصلی مرگ این مادران باردار!
: عامل اصلی مرگ این مادران باردار!
تاریخ
محل
علت
فروردین
مشهد
خونریزی داخلی رحمی
فروردین
به گزارش سردشت – ارومیه
خونریزی
اردیبهشت
یزد
نبود پزشک معالج، وزن نوزاد، دیستوشی، تاخیر در زایمان، خونریزی مکرر، جمع نشدن رحم، کوتاهی کادر درمان، در نهایت هیچ علتی از سوی میئولان اعلام نشد.
اردیبهشت
یزد
عفونت واژن
اردیبهشت
سراوان - زاهدان
کوتاهی کادر درمان
خرداد
اشنویه - ارومیه
مطرح نشده است
بهار
یاسوج
خونریزی غیرقابل کنترل
تیر
یاسوج
نارسایی قلبی مادر
شهریور
ماهشهر
وجود عارضا در بیمار
شهریور
جاسک – هرمزگان
اشکالات مدیریتی، عدم حضور متخصص بیهوشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید