اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

عبادی تست دوپینگ داد اسماعیل عبادی که امروز با شکست

عبادی تست دوپینگ داد اسماعیل عبادی که امروز با شکست

عبادی تست دوپینگ داد
اسماعیل عبادی که امروز با شکست حریف هندی، ششمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی کره‌جنوبی را به دست آورد، در پایان مسابقه‌اش‌، تست دوپینگ داد. در این باز‌ی‌ها از کلیه ورزشکاران مدال‌آور نمونه‌گیری می‌شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید