مطالب جالب!
مطالب جالب!

عریان شدن یک ایرانی کنار مجسمه آتاتورک! +تصاویر حوالی ظهر

عریان شدن یک ایرانی کنار مجسمه آتاتورک! +تصاویر 
 حوالی ظهر

عریان شدن یک ایرانی کنار مجسمه آتاتورک! +تصاویر
حوالی ظهر روز پنج شنبه (15 تیر)، مردمی که از میدان شلوغ تقسیم در شهر اسلامبول ترکیه میگذشتند، مردی لخت را دیدند که بر روی مجسمه آتاتورک نشسته بود و به سوی وی که علی رغم حضور پلیس و پرتاب اشیاء به سوی وی، حاضر به پایین آمدن از روی مجسمه جمهوریت نبود، حمله ور شدند.  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید