هر روز!
هر روز!

عزت نفس دخترانه عزت نفس همان احساس ارزشمند

عزت نفس دخترانه عزت نفس همان احساس ارزشمند

عزت نفس دخترانه
عزت نفس همان  احساس  ارزشمند  بودن  است که از مجموع افکار واحساسات ،عواطف وتجربیات افراد در طول زندگی ناشی می شود واین احساس بر اساس آگاهی ها  یا  برداشت ها ی ما از خودمان است که آن  هم  به  نوبه  خود  بیشتر ناشی  از تجربه های اجتماعی و به خصوص شیوهای تربیتی است که افراد تحت تاثیر آن قرار گرفته اند.
کیفیت روابط در دوران کودکی اهمیت اساسی دارد زیرا در این زمان است که بذرهای عزت نفس کاشته می شود ،تصور می شود که مادر از این لحاظ نقش محوری ایفا می کند اگر مادر با فرزند رابطه سالم داشته باشد کودک خواهد توانست در مورد خود و توانایی برقراری روابط شخصی  و صمیمی  در بزرگسالی  احساس  مثبت  داشته  باشد و عکس این  موضوع  صادق است ، شکست در ایجاد همبستگی عاطفی با  مادر می تواند  به  اضطراب دایمی  ناشی از بی توجهی یا طرد منجر شود . پیام هایی  که کودکان به مرور و با گذشت زمان از افراد مهم پیرامون خود در مورد خودشان دریافت می کنند  برای عزت نفس آن ها  بسیار مهم  است  بعلاوه  عزت نفس خود پدر و مادر ،عملکرد وساختار خانواده نیز درمیزان عزت نفس کودک اهمیت دارد. هر چند که بسیاری از عوامل تاثیر تقریبا مشترکی بر عزت نفس هر دو جنس دختر و پسر خواهد گذاشت اما در این یادداشت قصد داریم عوامل موثر بر عزت نفس دختران را مورد توجه و بازبینی قرار دهیم:
 تنبیه  یا  تهدید کردن دختران می تواند عزت نفس را به شدت تحت تاثیر قرار دهد ،آثار بدرفتاری جسمی در دوران کودکی نیز خود را در سرتا سر زندگی فرد نشان می دهد ،باورهای منفی درباره خود که از بدرفتاری جسمی دوران کودکی ناشی می شود عزت نفس را پایین می آورد قربانیان این گونه بدرفتاری ها اغلب باور دارند که "بی ارزش یا بد "هستند ونسبت به دیگران احساس حقارت می کنند.
گایل لیند تفیلد در کتاب خود تحت عنوان "عزت نفس "می نویسد:
حتی ایما واشاره یا کنایه های نامناسب ،بی دلیل و غیرمستقیم به دختران نیز می تواند رشد یک خودانگاره مثبت را تهدید کند.
امروزه در جوامع به " خوش ظاهر بودن "در هر سنی اهمیت ویژه ای داده می شود ،باور بر این است که خود انگاره  جسمانی یکی از اولین سنگ بنا ها ی عزت نفس در کودکان به خصوص دختران است. کسانیکه  جذاب به حساب می آیند  بیشتر از آن هایی که ظاهر خوشایندی ندارند مورد توجه قرار می گیرند و سرانجام  با  ورود  به  بزرگسالی  برداشت  او  از ظاهرش اهمیت می یابد.
ارتباط موثر،  یادگیری ابراز وجود، کنترل هیجانی، انتقال احساسی و مهارت  "نه گفتن " مهارتهای اساسی برای کسب عزت نفس است.  این مهارت ها در طی سالهای زندگی کسب می شوند و اگر فرد این توانایی ها را کسب و از آنها استفاده نماید در واقع ابزار های مهمی برای ایجاد وتقویت عزت نفس در اختیار دارد .
مهارت هایی همچون خودآگاهی ، توانایی حل مسئله ، مسئولیت پذیری ، تصمیم گیری ، مثبت اندیشی ، توانایی مقابله با هیجانات ،  تفکر انتقادی ، همدلی ، تقویت روابط بین فردی ، تفکر خلاق و ...... مهارت هایی هستند که می توانند عوامل زیر بنایی ایجاد یک شخصیت پایدار و سلامت روان قلمداد شوند . این مهارت ها همچون مجراهای حیاتی موجب شکوفایی انسانی سالم و البته با عزت نفس می شوند .
با تمام این تفاسیر و با وجود اینکه به نظر می رسد امروزه مادران و پدران آگاه تر شده و به شیوهای تربیتی علمی بیشتر توجه می کنند و با وجود اینکه بخش عمده ای از برنامه های تلویزیونی و رادیویی و یا حتی تعداد زیادی از صفحات مجلات را مطالب روان شناسی به خود اختصاص داده است اما متاسفانه باز هم کمبود عزت نفس یکی از رایج ترین مشکلات دختران نوجوان و جوان است به خصوص زمانی که آنها در معرض تصاویر زیبا اما غیر واقعی زنان و دختران زیبا در مجلات و رسانه ها و .. قرار گرفته و یا تحت فشار گروههای همسالان قرار می گیرند.
پیام هایی  که کودکان به مرور و با گذشت زمان از افراد مهم پیرامون خود در مورد خودشان دریافت می کنند  برای عزت نفس آن ها  بسیار مهم  است 
هر چند که آسان نیست اما به نظر می رسد که با انجام برخی از فعالیتهای ساده می توان از همان ابتدا، عزت نفس را در دختران نوجوان بالا برد . در اینجا نکاتی ساده به شما ارایه می گردد تا عزت نفس فرزندان دختر خود را ترفیع ببخشید:
- استفاده از تلویزیون، ماهواره، مجلات تبلیغاتی و .. را برای دختران نوجوان خود محدود کرده و به حداقل برسانید. تمام این منابع تبلیغاتی و رسانه ها، خواسته یا ناخواسته زیبایی ظاهری را به عنوان یک امتیاز بسیار مثبت در زنان معرفی کرده و به این ترتیب آسیب جدی به خودپنداره دختران شما خواهند زد. هر چند که به نظر می رسد در رسانه های گروهی کشور ما این تاثیر کمتر است اما باز هم در سینمای ما در این دیدگاه بسیار قوی است. از طرف دیگر گسترش روز افزون ماهواره و همچنین استفاده از سایتهای اینترنتی در خانواده ها ، در شیوع این وضعیت تاثیر بسیار شگرفی دارد.
- سعی کنید مهارتهای مختلف را در فرزند دختر خود پرورش داده و یا او را وادار به فعالیتهای سرگرم کننده کنید. فعالیتهای ورزشی، فعالیتهای فوق برنامه در مدرسه، سرویسهای ارتباطی، هنرهای نمایشی، دستی و تزیینی و .. جز مهارتهایی است که تاثیر مستقیم بر عزت نفس دختران دارد. مطالعات نشان داده است اگر هر فردی در یک زمینه خاص دارای تبحر و توانمندی خاص باشد، این توانایی بر عزت نفس و خودکارآمدی وی تاثیر بسزایی دارد.
- دخترتان را به شرکت در فعالیتهای گروهی، صحبت در جمع، اظهار نظر و حتی سخنرانی کردن تشویق کنید. از همان دوران کودکی او را عادت دهید ک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید