مسیر سبز
مسیر سبز

عزيز محمدي رييس اتحاديه باشگاه‌ها شد ایسنا: عزيز محمدي

عزيز محمدي رييس اتحاديه باشگاه‌ها شد
ایسنا: عزيز محمدي با اکثريت آرا به عنوان رئيس شواري مرکزي اتحاديه فوتبال انتخاب شد.

اعضاي اتحاديه فوتبال ايران در جلسه امروز (دوشنبه‌) اين اتحاديه عزيزالله محمدي را به مدت سه سال ديگر به عنوان رييس اتحاديه فوتبال انتخاب کردند.

محمدي پيش از اين در دوره قبلي اتحاديه که دو ساله بود، رياست اين اتحاديه را بر عهده داشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید