مطالب جالب!
مطالب جالب!

عشـــღـق یعنی چه؟ از روی لــــجبازی،ولم نکن تو رو خدا

عشـــღـق یعنی چه؟ 
 از روی لــــجبازی،ولم نکن تو رو خدا

عشـــღـق یعنی چه؟
از روی لــــجبازی،ولم نکن تو رو خدا
گوشــــی رو بذاری رو ســـایلنت و بری زیر پـــتو بعــد
هر چـــند دقیقه یه بار یواشــღـکی گوشه ی پتـــو رو بزنی کـــنار
و زل بزنیبه سقـــف تا ببینـــی….
نـــوری از گوشـــی افـــتاده روی سقـــف….یا……نــه….!!!
تـــــوو دلت بگــی ازت عصـــبانیم خــیلی بــدی
امـــــا…
لعنتــــღــی عاشقــღـتم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید