مطالب جالب!
مطالب جالب!

عشقم خیلی مهربان هستی مهربانـــم ! شرمنــده ام کــه هیچ

عشقم خیلی مهربان هستی 
 مهربانـــم !
 شرمنــده ام
 کــه هیچ

عشقم خیلی مهربان هستی
مهربانـــم ! شرمنــده ام کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را "پست" کردم و غریبه هــا "لایک" زدند … کــاش می توانستم صدای تــو را بنویسم! مهربانـــم ! شرمنــده ام مرا ببخش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید